Privacy verklaring

DeedyLicious, gevestigd te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
info@deedylicious.nl
Contactpersoon: Wendy Pronk

Persoonsgegevens die wij verwerken
DeedyLicious verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deedylicious.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DeedyLicious verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– DeedyLicious verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DeedyLicious bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia en adresgegevens webshop > 7 jaar > klantgegevens nieuwe orders, correspondentie kunnen nakijken, account website, belastingdienst
Personalia en adresgegevens workshopdeelnemers > 3 jaar > correspondentie kunnen nakijken, belastingdienst
Contactgegevens via contactformulier > 1 jaar > Om aanvrager te contacten

Delen van persoonsgegevens met derden
DeedyLicious verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DeedyLicious gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DeedyLicious gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

naam functionaliteit verloop
_ga Voor het identificeren van unieke bezoekers. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
_gat Voor het reguleren van communicatie met Google Analytics. 10 minuten vanaf zetten of bijwerken
_gid Gebruikt om bezoekers van alkaar te onderscheiden 24 uur
__utma Voor het identificeren van unieke bezoekers. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
__utmb Voor het bepalen van de bezoekerssessie. 30 minuten vanaf zetten of bijwerken
__utmc Voor het bepalen van de bezoekerssessie. na bezoek
__utmd Voor het maskeren van ip-adressen van bezoekers. na paginaweergave
__utmz Voor het volgen van verkeersbronnen en navigatie 6 maanden vanaf zetten of bijwerken
___utmv Voor het bewaren van aangepaste variabelen. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
___utmx Voor verdelingen van bezoekers over varianten bij A/B-testen. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
_pk_ses Voor het bijhouden welke pagina’s de bezoeker heeft geraadpleegd.  na sessie
_pk_ref Voor het bijhouden vanaf welke site de bezoeker is gekomen. 6 maanden
_pk_id Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht? 1 jaar en 1 maand
wordpress_logged_in_ WordPress cookie voor ingelogde gebruikers na uitloggen
wordpress_test WordPress cookie voor ingelogde gebruikers na uitloggen
wordpress_test_cookie WordPress test cookie na sessie
wp-settings- WordPress cookie voor ingelogde gebruikers 1 jaar
wp-settings-time WordPress cookie voor ingelogde gebruikers 1 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@deedylicious.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. DeedyLicious zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

DeedyLicious wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DeedyLicious neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deedylicious.nl

Close
DeedyLicious © Copyright 2021. All rights reserved.
Close